Зараз ви на сторінці → Виховна робота

"1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту", та спрямовуватися на формування:

  • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
  • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
  • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
  • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
  • громадянської культури та культури демократії;
  • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
  • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
  • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу."

Ст.15 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

 

Мета виховної роботи – сфокусувати увагу й зусилля класних керівників на досягненні життєво важливої для учнів і суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Виховний простір: успішний учитель, успішний учень, успішна держава

НУШ - це школа життя в двадцять першому столітті

 

👉Академічна доброчесність👈

Витяг з наказу Про правила користування мобільними телефонами

👉Національно-патріотичне виховання👈

Наш Facebook

 

 

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024