Зараз ви на сторінці → Електронний журнал

У нашому ліцеї інформаційні технології застосовуються в освітній та виховній діяльності. Вони є основою єдиного інформаційного простору закладу: адміністрації, вчителів, учнів, батьків.

Дирекція закладу з 1 вересня 2022 року запровадила електронні журнали та щоденники.

Основна мета системи — забезпечити перехід від паперового до електронного документообігу, який передбачає модернізацію не лише навчального процесу, а й управління освітнім закладом.

Основна мета впровадження електронного журналу:

  • Підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;
  • Удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;
  • Оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;
  • Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;
  • Підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;
  • Посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв’язку між учителем, батьками та учнями;
  • Зменшення паперових інформаційних потоків;
  • Створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Що таке Нові знання

 

👉Портал "Нові знання"👈

 

Нормативна база щодо ведення електронного класного журналу:

Класні журнали як у паперовому, так і в електронному вигляді є шкільними документами, які згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 25 червня 2018 року та відповідно до рекомендацій листа-роз’яснення МОН України від 03.10.2018 року №1/9-596 «Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства в закладах загальної середньої освіти» мають зберігатися в закладі освіти впродовж 5 років, що не призведе до дублювання ведення класних журналів та щоденників у паперовій та електронній формі, а тому лише полегшить ведення документообігу в закладах освіти та здійснення контролю за його веденням.

 

Державна інформаційна система освіти (ДІСО)

Інформаційна система управління освітою (ІСУО)

 

ЧаПи та допомога