Медична служба

Медичний кабінет👈

 

Періодичні обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться згідно з діючим наказом МОЗ України №682 від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до цього наказу обов’язковий медичний огляд проводиться щорічно для виявлення в дітей захворювань, подальшого їх спостереження, планового лікування чи реабілітації та запобігання масовим колективним інфекціям. Огляди проводяться в присутності батьків лікарями первинної ланки, з якими раніше підписали декларацію.

Згідно з вищезазначеним наказом, існує чітко прописана схема проходження періодичних медичних оглядів:

 

Вік дитини

Лікар-педіатр
(лікар сімейної медицини)

Лікарі-спеціалісти

Додаткові методи досліджень

6 років
(перед вступом до загальноосвітнього навчального закладу)

1 раз на рік

- Дитячий хірург
- Ортопед-травматолог дитячий
- Офтальмолог дитячий
- Стоматолог
- Інші спеціалісти за показаннями

- Аналіз крові (гемоглобін)
- Інші за показаннями

7-10 років

1 раз на рік

За показаннями

За показаннями

11 років

1 раз на рік

- Дитячий хірург
- Ортопед-травматолог дитячий
- Офтальмолог дитячий
- Стоматолог
- Інші спеціалісти за показаннями

- Аналіз крові (гемоглобін)
- Аналіз крові на цукор у дітей із групи ризику по цукровому діабету
- Інші за показаннями

12-13 років

1 раз на рік

За показаннями

За показаннями

14-15 років

1 раз на рік

- Стоматолог
- Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями)
- Дитячий хірург
- Ендокринолог дитячий
- Психолог (за показаннями)

- Флюорографія
- Аналіз крові (гемоглобін)
- Інші за показаннями

16-17 років

1 раз на рік
Терапевт у разі обслуговування в студентській поліклініці

- Стоматолог
- Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями)

- Флюорографія

 

У 6 років, перед вступом до школи, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, з яким підписана декларація, і лікар, згідно з наказом МОЗ України від 16.08.2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами), має видати направлення на огляд вузькими спеціалістами. Туди входять: дитячі ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у вузькопрофільного спеціаліста). Крім того, проводяться лабораторні дослідження: кліничний аналіз крові, інші–по показникам.

Діти 11-ти та 14-ти років повинні оглядатися лікарями-спеціалістами: дитячий хірург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку в вузькопрофільного спеціаліста). Крім того, проводяться лабораторні дослідження: аналіз крові (гемоглобін).

Діти 14 - 16-ти років проходять флюорографічне дослідження легень, повинні оглядатися лікарями-спеціалістами: дитячі стоматолог, ортопед-травматолог, гінеколог (за показаннями), інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку в вузькопрофільного спеціаліста).

Медогляди решти дітей, а саме 7, 8, 9, 10, 12, 13 років проводяться вже не комісійно, а самостійно сімейним лікарем або лікарем-педіатром 1 раз на рік (за показниками). Тобто, при необхідності лікар скеровує дитину на консультацію до вузькопрофільного спеціаліста. Ці заходи проводяться для запобігання розвитку можливих патологій у школярів.

Після закінчення медогляду, батькам дитини для передачі в заклад освіти надають форму 086-1/о (для дітей, які йдуть до 1 класу,–обов’язково перед початком навчального року).

Довідки:

1. Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду». Вона видається педіатром чи сімейним лікарем після огляду дитини. У довідці має бути зазначено:

 • прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

 • місце проживання дитини, телефон;

 • дата, місяць, рік народження дитини;

 • найменування закладу загальної середньої освіти, клас;

 • число, місяць, рік проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду;

 • число, місяць, рік попереднього профогляду;

 • висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то в цій довідці може бути зроблено відповідний запис за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини, на яку заповнюється форма);

 • групу для занять фізичною культурою;

 • рекомендації;

 • число, місяць, рік проведення наступного обов'язкового медичного профілактичного огляду;

 • число, місяць та рік заповнення форми;

 • форма підписується лікарем, що спостерігає дитину та в присутності якого вона заповнювалась;

 • завіряється печаткою лікаря, що спостерігає дитину та в присутності якого вона заповнювалась, та печаткою закладу;

 • форма заповнюється друкованими літерами та без скорочень.

Термін дійсності довідки учня про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма 086-1/о) становить 1 рік.

2. Довідка форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень» (ксерокопія).

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводять вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Зазначимо, що жодним нормативно-правовим актом Міністерства охорони здоров’я не визначено, що медичні огляди повинні проводитися у травні (наприкінці навчального року) або у серпні (напередодні навчального року).

Відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України, з метою запобіганню скупчення дітей і дорослих у передшкільний період, зменшення черг, покращення якості медичних оглядів та, не порушуючи визначених термінів: 1 раз на рік, - медичний огляд діти проходять таким чином:

 • діти, які йдуть до школи вперше (1 клас),–перед початком навчального року

 • учні 2-11 класу, які народилися влітку (червень, липень, серпень),–протягом вересня

 • інші учні - ближче до свого дня народження протягом року: за 2 тижні до і 2 тижні після дня народження (процедуру огляду зазначено вище)

Після проходження медогляду видається довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

У наступному році процедура проходження медогляду ближче до дня народження (1 раз на рік) буде поширена і на тих дітей, день народження яких випадає на літні місяці, крім дітей, які підуть до 1 класу.

Відповідальність за проходження медогляду покладається на батьків!