Науково-педагогічний проект "Інтелект України"

          Ви хочете, щоб Ваша дитина була успішною в житті?

 

      Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 продовжує впроваджувати науково-педагогічний проект «Інтелект України».

      Він реалізується в початковій школі на базі державних програм із різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп’ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні 1Б кл., які вже працюють за Проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати  з інформацією.

        Запрошуємо всіх батьків, які мріють бачити свою дитину інтелектуально розвинутою, творчою, активною, життєрадісною й успішною в житті, записатися до 1 класу (2018-2019 н.р.), який буде працювати за програмою проекту «Інтелект України».

        Увага!!! Часу для зарахування дитини до класу за програмою «Інтелект України» залишилось дуже мало (бажаючих будуть зараховувати до 20 квітня).

         За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: 6-17-60, 6-16-39 – директор школи Мачуліс Т.О., заступник директора з навчально-виховної роботи Солодка І.П.

          Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України»  - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді.

           Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.

           У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленим навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

- розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики;

- сформувати навички раціонального читання, створивши умови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;

- вільне спілкування іноземними мовами;

- сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, географії (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»);

- сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створити передумови для успішного навчання (предмет «Навчаємося разом»).

          У 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором  педагогічних наук І.В. Гавриш запропонувала до впровадження Концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових, найбільш ефективних відповідних методик.

         Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого, творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, організованості, охайності, наполегливості тощо.

         Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й підвищити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для  прикладу, якщо на уроці «Читання» діти вивчають оповідання про соловейка, то на уроці «Я і Україна» вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

          Додатково до загальношкільних предметів , програма яких спеціально адаптована, введені нові: «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико -психолого - психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізкультури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, виконують вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

Популярні питання:

-   Чи зможуть діти, які навчаються у молодшій школі в експериментальних класах,

   нормально адаптуватися до навчання за стандартною програмою у середній школі?

    Чи планується поширення проекту на старшу школу?

     Поширення проекту на середню та старшу школу є обов’язковою умовою реалізації проекту «Інтелект України» . У кожній школі,  яка є учасником науково-педагогічного  проекту, школярі зможуть продовжити навчання за програмою «Інтелект України» до випускного класу. У випадку ж переходу дитини з проектного класу до іншого, в тому числі через сімейні обставини, переїзд тощо, дитина легко зможе увійти в освітній процес і навіть з певною ймовірністю матиме переваги, використовуючи набуті навички й вміння.

 -   Хто зможе замінити вчителя експериментального класу на час хвороби або

     відсутності  з інших причин?  Наскільки повноцінною може бути така заміна?

      У разі відсутності вчителя на декілька днів, його зможе замінити  інший учитель, а у випадку, коли передбачається відсутність на довгий період, то той педагог, який його заміняє, проходить спеціальну підготовку з викладання предметів  за програмою проекту.

-   Як дитина, що була відсутня в школі понад місяць через хворобу, може наздогнати

    однокласників за програмою «Інтелект України»?

     При навчанні за будь-якою програмою пропуск дитиною занять понад місяць є серйозною проблемою, для подолання якої необхідна допомога як вчителя, так і батьків. За можливості занять вдома, учень забезпечується необхідними навчальними матеріалами, в тому числі засобами наочності, дисками. Батьки, які перебувають з дитиною вдома, отримують консультацію вчителя. Після одужання учня учитель зобов’язаний приділити  дитині особливу увагу з тим, щоб вона наздогнала своїх однокласників.

-   Яка вартість навчання дитини в проектному класі?

     Вартість усіх навчальних матеріалів для однієї дитини становить 195 грн. на місяць ( у вартість входять  12 зошитів, які висилаються учню кожного місяця для роботи на уроці, зошити замінюють підручники). Вартість матеріалів не підвищувалася кілька років і підвищення не планується. Перепідготовка вчителя відбувається за рахунок Проекту.