Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Витяг з наказу Про створення робочої  групи та проведення щорічного самооцінювання якості освіти у 2022-23 н.р.