Правила внутрішнього розпорядку

Витяг з наказу Про правила користування мобільниими телефонами

Правила внутрішнього розпорядку на 2022-2023 навчальний рік