Бібліотека

Головна мета бібліотеки — надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки. Бібліотека в закладі освіти — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для закладу державну програму на­ціональної освіти і виховання ді­тей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного проце­су.

 

Бібліотечний урок "Ловись  книжечка, велика  й  маленька"

Бібліотечний урок "Столовий етикет"

Бібліотечний урок "Флора і Фауна"

День української писемності та мови

Замовлення посібників 2022

Звіт про Місячник бібліотеки

Звіт про проведення Місячника бібліотек

Звіт про роботу бібліотеки за лютий 2022 р.

Звіт про роботу бібліотеки за 2021-2022 н.р.

Посвята в читачі

Посилання на електронні підручники 2022-2023 н.р.

Міжнародний день інтелектуальної власності