Бібліотека

Головна мета бібліотеки — надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки. Бібліотека в закладі освіти — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для закладу державну програму на­ціональної освіти і виховання ді­тей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного проце­су.

 

Замовлення посібників 2022

Звіт про проведення Місячника бібліотек

Звіт про роботу бібліотеки за лютий 2022 р.

Звіт про роботу бібліотеки за 2021-2022 н.р.

Посилання на електронні підручники 2022-2023 н.р.

Міжнародний день інтелектуальної власності