Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1 Статут закладу освіти

2 Ліцензії на проведення освітньої діяльності

3 Сруктура та органи управління закладу освіти

4 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5 Освітні програми, що реалізуються в закладі

6 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

7 Фактична кількість учнів закладу

8 Мова освітнього процесу

9 Наявність вакантних посад

10 Матеріально-технічне забезпечення закладу

11 Результати моніторингу якості освіти

12 Річний звіт про діяльність закладу

13 Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

14 Інформація про надходження й використання публічних коштів