Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1 Статут закладу освіти

2 Ліцензії на проведення освітньої діяльності

3 Сруктура та органи управління закладу освіти

4 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5 Освітні програми, що реалізуються в закладі

            1-4 класи

            5-9 класи (адаптаційний цикл базової середньої освіти)

            6-9 класи

           10-11 класи

           Перелік навчальних програм

6 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

             Територія обслуговування (додаток 1)

7 Фактична кількість учнів закладу

             Кількісний склад учнів 2022-2023 н.р.

8 Мова освітнього процесу

9 Наявність вакантних посад

10 Матеріально-технічне забезпечення закладу

11 Результати моніторингу якості освіти

             Положення про моніторинг якості освітнього процесу

             Аналіз якості навчальних досягнень за І семестр 2021-2022 н.р.

             Звіт успішністі за  2021-2022 н.р. 

             Аналіз якості навчальних досягнень за I семестр 2022-2023 н.р.

12 Річний звіт про діяльність закладу

             2019-2020

             2020-2021

             2021-2022

13 Порядок зарахування до закладу

14 Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

15 Інформація про надходження й використання публічних коштів

16 Вибір підручників