Правові документи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти

Конвенція про права дитини

Конституція України

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Національна доктрина розвитку освіти