Харчування

Витяг з наказу про розроблення системи управління  безпечністю харчових продуктів  (СУБХП)

Положення про групу в системі аналізу небезпек та визначення критичних контрольних точок (НАССР)

Графік харчування здобувачів освіти

Меню

   Додаток до меню